Zhangjiajie, Xiangxi 4-day route - Zhangjiajie, Xiangxi, Fenghuang

2 cities | 21 attraction(s) | total distance 233 km
TIPS
Detailed and comfortable Zhangjiajie five-day tour, taking you to experience the beautiful and magnificent scenery of Zhangjiajie and the tranquil charms of the western border of Hunan.
Day1
Day2
Day3
Day4

Day1: Zhangjiajie

7 attraction(s) · 46 km
Zhangjiajie Tianmen Mountain Cableway - Zhangjiajie Tianmen Mountain National Forest Park - Tianmen Cave - Glass Skywalk - Tianmen Mountain Temple - Ghost Valley Plank Road
1
20 km
3
1 km
5
6
22 km
7

Day2: Zhangjiajie

6 attraction(s) · 185 km
Tianzi Mountain - Bailong Sightseeing Elevator - Zhangjiajie National Forest Park (Yuanjiajie and Yangjiajie) - Golden Whip Stream - Zhangjiajie Ten-Mile Gallery.
4
37 km
5
5 km
6

Day3: Xiangxi

7 attraction(s) · 3 km
Fenghuang Ancient Town- Tuojiang Diaojiaolou- Tuojiang Jumping Rock- Wannaming Tower- Shen Congwen's Former Residence- Fenghuang Rainbow Bridge- Tuojiang River
2
1 km
3
1 km

Day4: Xiangxi

1 attraction(s) · 0 km
Exploring the Scenery of Diaojiaolou Buildings along the Tuo River.