Famous Taoist Mountain in China: Mount Maoshan, Jiangsu

2 cities | 11 attraction(s) | total distance 140 km
TIPS
Visit Xiangshan Scenic Area, Qixia Mountain in Nanjing, Zhongshan Scenic Area, Niushou Mountain Scenic Area, Fangshan Scenic Area, and Maoshan Scenic Area.
Day1
Day2
Day3

Day1: NANJING

3 attraction(s) · 14 km
1
8 km
2
6 km
3

Day2: NANJING

4 attraction(s) · 32 km
2
27 km
3
4 km
4
1 km

Day3: NANJING > Changzhou

4 attraction(s) · 95 km
1
23 km
2
2 km
3
71 km