Trip to Suzhou, Nanjing, and Wuxi

4 cities | 15 attraction(s) | total distance 422 km
TIPS
Suzhou classical gardens, Lingyan Mountain scenic area, Zhongshan national key scenic area, Nanjing Massacre Memorial Hall, Taihu West Mountain scenic area, and Tiger Hill. A four-day tour to Suzhou, Nanjing, and Wuxi.
Day1
Day2
Day3
Day4

Day1: SUZHOU > WUXI > Wuxi City. > WUXI

5 attraction(s) · 130 km
2
70 km
4
7 km
5

Day2: WUXI > NANJING

5 attraction(s) · 224 km
1
197 km
3
3 km
4
4 km
5

Day3: SUZHOU

3 attraction(s) · 69 km
2
53 km
3

Day4: SUZHOU

2 attraction(s) · 1 km
1
1 km
2